Akpınar Köyü

Akpınar KöyüAkpınar Bölgesinde ki madencilik faaliyetleri halen devam etmektedir. Bu bölgede daha önceki yıllarda madencilik faaliyeti yapılan alanlarda ağaçlandırma çalışmaları için arazi rehabilitasyon çalışmaları yapılmış olup, Orman İdaresine ağaçlandırma izni müracaatı şirketimiz tarafından yapılmıştır.

Kut Madencilik Anonim Şirketi Uhdesinde bulunan İR.5296 No'lu maden sahası tamamıyla Karadeniz sahil şeridinde kalmaktadır. Bu sahada deniz tabanında ve deniz tabanı derinliklerinde bulunan Kömür, ekonomiye kazandırılmaktadır. İlgili maden sahası İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Kısırkaya, Çiftalan, Ağaçlı, Akpınar, Yeniköy köyleri arasındaki sahil hattı boyunca yer almaktadır.