Halis Kutmangil Dönemi

TarihçeRagıp Kutmangil'in 1964 yılında vefatından sonra bayrağı Halis Kutmangil devralmıştır. Halis Kutmangil, sanayileşmeyi hedefleyen Türkiye'de "Sanayileşmeden maden olamaz" düşüncesiyle şirketin diğer bütün işlerini tasviye ederek madencilik sektörü alanına ağırlık vermiştir. Halis Kutmangil'in madencilik faaliyetleri uzun, zahmetli, yorucu bir çalışma, mücadele ve direnişe dayanmaktadır.

İlk yıllarda çalışmanın el emeğine dayalı olması, iş makineleri bulunmadığı için üretimin az oluşu,Fuel Oil kullanılmasının yaygın olması, Kömürün tüketiminde rağbet görmemesi dar boğazlar yaratmıştır.

1914'lü yıllarda Almanların savaş koşulları içinde işlettiği Ağaçlı-Çiftalan Havzasında, ETİBANK; Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir işletme kurmuş ise de, çalışmanın verimli olmaması, üretimin güç, satışın az olması gibi sebeplerle devam ettirememiş ve Havzadan ayrılmıştır. ETİBANK'ın üretimi durdurmasının ardından faaliyete başlayan Halis Kutmangil, izleyen ilk üretim dönemlerinde hem üretimde, hem de satışta çetin mücadeleler vermiştir.

1973 yılındaki petrol krizinden sonra canlanan kömür sektöründe bölge madenciliğinde öncülük yapan Halis KUTMANGİL İstanbul İlinin giderek artan yakacak ihtiyacını karşılayarak bölgedeki maden rezervini ülke ekonomisine kazandırmıştır. Aynı zamanda İstanbul bölgesindeki maden işletmelerinde yapılan ilk özel ağaçlandırma çalışmalarının temellerini vefatından hemen önce atmıştır.