Tarihçe

TarihçeTarihin her döneminde doğa ile mücadele içinde olan insan, doğaya birçok alanda hükmedebilme başarısını göstermiştir. İnsan yaşaması için doğadan nasıl faydalanacağını doğa ile nasıl bir bütünlük içinde olduğunu hiçbir zaman unutmamıştır.

Yerin derinliklerinden yerin en üst noktasına kadar doğa insanlarla bir bütündür. Tarih boyunca bu böyle gelmiştir, böyle de devam edecektir. İnsanlık tarihi, belirli zaman döneminde yaşamını idame ettirmek için sanayileşme sürecini başlatmış, yer altı zenginliklerini yer üstüne çıkararak, modern dünyanın ve teknolojik ilerlemenin kapısını aralamıştır.

Dünyadaki gelişimini, 19. yüzyıl başlarında gerçekleştiren Madencilik Sektörü; ülkemizde ise, Cumhuriyetin kurulması ile birlikte 20. Yüzyılın başlarında özel sektörle birlikte başlamıştır. Madencilik ve Kömür işletmeciliği konusunda ülkemizdeki en büyük kuruluşlardan biri olan KUTMAN Şirketler Grubu, geçmişten gelen birikimini ve ülkemiz madenciliğinin gelişmesi adına üstlendiği misyonunu 21. yüzyıla taşıma başarısını göstermiştir.

İstanbul'da şu an faaliyette bulunan, Ülkemizin en büyük madencilik firmalarından biri olan KUTMAN Şirketler Grubu, özel sektör madencilik faaliyetleri konusunda öncü çalışmalarıyla, geçmişten geleceğe uzanan bir geleneği, modern ticaret ve teknoloji süreçleri ile başarıyla sürdürmektedir.

İstanbul ili, Eyüp, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ilçelerinde Çiftalan , Ağaçlı, Kısırkaya , Akpınar ve İmrahor Köyleri civarında 1954 yılından başlayarak 9572 hektarlık alanı kapsayan Ruhsat alanları dahilin de madencilik yapmak; KUTMAN Şirketler Grubu'nun akılcı, üretken ve azimli bir çalışmasının ürünüdür. Kapalı İşletme yöntemi ile karşılaştırıldığında, yüksek verim ve ekonomik üretim sağlayan Açık İşletme yöntemi bugün bütün dünyada yaygın olarak tercih edilmektedir. Bilimsel yöntemlerle yeri saptanan kömür tabakalarına ulaşmak için milyonlarca metreküp dekapaj malzemesi yer değiştirerek bölgede 50.000 kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır.

Bu noktaya erişebilmek elbette yoğun bir çalışma, emek, deneyim ve birikim gerektirmekteydi. Bunu başarmak için Kutmangil Ailesi uzun yürüyüşüne 1930'lu yıllarda İstanbul'da demir ticareti ile başlamıştır. Kutmangil Ailesinin ticari birikim ve deneyimi bu yıllardan öncesine de dayanır. Aslen Bursalı olan Aile Bursa'dan Hicaz'a göçmüş ve uzun bir süre Mekke'de ikamet etmiştir. Halis ve Ragıp Kutmangil'in Babası Hacı Fazlı Bey'de Mekke'de doğmuştur. Kutsal toprakların 1. Dünya Savaşı sırasında imparatorluktan koparılması nedeniyle Aile tekrar Bursa'ya dönmüştür. Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde Bursa'da bulunan Aile 1930'lu yıllarda Bursa'dan İstanbul'a yerleşmiştir.